Ibnu Hajar Al-Asqalani As-Syafii

Ibnu Hajar al-Asqalani memiliki nama lengkap Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Mahmud Ibn Ahmad Ibn Hajar al-Kanani al-Asqalani al-Misri yang bermadzhab Syafi’i.

Beliau dilahirkan di Mesir tanggal 12 Sya’ban tahun 733 Hijriyah. Ibnu Hajar tumbuh dalam keadaan yatim manakala ayah beliau meninggal ketika ia masih berumur 4 tahun dan ibunya meninngal saat ia balita.

Ibnu Hajar mampu mengkhatamkan hafalan al-Qur’anya ketika berumur 9 tahun di bawah bimbingan Syekh Shadruddin Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdurrozak As-Safithi Al-Muqri’.

Berikut beberapa Karyanya;

Diantaranya dalam bidang ulum al-Qur’an: Asbab an-Nuzul, al-Itqon Fi Jam’i al-Ahadist Fadhail al-Qur’an, Ma fi Waqa’a al-Qur’an min Ghair Lughat an-Nazhar.

Dalam bidang ulmum al-hadist beliau menulis Nukhbat al-Fikr, Nuzhat an-Nazhar an-Nukat.

Dalam bidang fiqh beliau menulis Bulug al-Maram.

Dalam bidang syarah hadist beliau menulis Fath al-Baari.

Dalam bidang rijal beliau menulis Tahdzib at-Tahdzib, Taqrib at-Tahdzib, Lisan Mizan dan al-Ishabah.

Oleh KH. Ainur Rofiq Sayyid Ahmad

Bagikan Artikel Ini Ke