Pengertian Sujud Sahwi

Pengertian sujud sahwi; menurut bahasa sujud artinya ketundukan baik itu menundukan kepala ke tempat yang lebih rendah ataupun suatu perbuatan yang mengisyaratkan kepada kerendahan diri dan kerendahan hati sebagai wujud ketaatan. Sedangkan sahwi artinya lupa, yaitu meninggalkan sesuatu dengan tidak sengaja.

Sedangkan menurut ilmu fikih sujud sahwi adalah bagian ibadah Islam yang yang dilakukan di akhir shalat setelah bacaan tasyahud dan sebelum salam, yang dilakukan karena ada salah satu perbuatan shalat yang tertinggal secara tidak sengaja. Sedangkan kedudukan sujud sahwi adalah sebagai pengganti dari kesalahan terjadi di dalam salatnya karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan tidak sengaja.

وَاللهَ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

 

Oleh: KH. Ainur Rofiq Sayyid Ahmad

Bagikan Artikel Ini Ke