Sekilas Tentang Tafsir Jalalain

Tafsir al-Jalalain (تفسير الجلالين) adalah kitab tafsir Al-Qur’an terkenal, yang awalnya disusun oleh Jalaluddin al-Mahalli mulai dari surah Al-Kahfi sampai pada surah An-Nas dan ditambahkan surah Al-Fatihah. Al-Mahalli meninggal tahun 864 H. sebelum menyelesaikan penulisan tafsir, dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin as-Suyuthi sepeninggalnya, ia mulai menyambung tafsir dari surah Al-Baqarah hingga akhir surah Al-Israa, yang diselesaikan pada 10 Syawal 870 H. Maka dari sejak itulah kitab tafsir ini disebut Tafsir al-Jalalain, yaitu kitab tafsir yang ditulis oleh dua Jalal (guru dan murid).

Kitab tafsir ini umumnya dikategorikan sebagai kitab tafsir klasik Sunni yang banyak dijadikan rujukan, sebab dianggap mudah dipahami dan terdiri dari hanya satu jilid saja.

Kitab ini sudah berulang kali dicetak, cetakan pertamanya oleh Penerbit Boulaq – Cairo Tahun 1280 H, kemudian cetakan kedua oleh penerbit yang sama Tahun 1298 H. Dan dicetak oleh Penerbit al-Bahiah, Cairo Tahun 1302 H. Selanjutnya dicetak oleh Penerbit al-Maimaniah, Cairo Tahun 1312 H. sumber

Bagikan Artikel Ini Ke